เซี๊ยะเหมิน ⎮ คิดถึง…บ้านหลังที่สอง (แกลลอรี่)

“ขอบคุณที่ครั้งหนึ่ง เธอเคยเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเรา“