ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่แคลิฟอร์เนีย 1

Experiences

มาแล้วจ้าอัพเดตตัวอย่างข้อสอบ จากที่อ่านตัวข้อสอบชุดนี้มีความเหมือนข้อสอบจริง 85% up เพราะมันใช้หลักการ และคอมม้อนเซ้นส์ไม่ต่างกันเลย ถ้าเพื่อนๆตั้งใจหาคำตอบ แทนที่จะต้องอ่านทั้งเล่มแบบเหนื่อยเน้อะ ฝ้ายรับรองว่าเพื่อนๆสอบผ่านแน่ๆ

ผิด 6 ข้อหรือน้อยกว่า สำหรับผู้สมัครใหม่

ผิด 3 ข้อหรือน้อยกว่า สำหรับผู้สมัครที่ขอต่อใบขับขี่

Screen Shot 2017-10-05 at 4.57.27 AM


Screen Shot 2017-10-05 at 5.00.08 AM.png


Screen Shot 2017-10-05 at 5.00.29 AM.png


Screen Shot 2017-10-05 at 5.00.41 AM.png

[amazon_link asins=’1496079582,148263872X,198418394X,B01KZX8MFG,1982082836,1983573353,B01908H0S2′ template=’ProductCarousel’ store=’bluroflife-20′ marketplace=’US’ link_id=’c2571e45-0611-11e8-8052-ef5bd9f59a97′]

Tagged

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.