Driver license Sharing

เครื่องหมายจราจร+คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนสอบใบขับขี่เคลิฟอร์เนีย

ติดตามเพจเพื่อรับข่าวสารอัพเดตจากบล้อกได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/bluroflife

ถึงการสอบหมวดสัญลักษณ์จะเป็นเรื่องง่ายแต่ก็จำเป็นมากสำหรับการใช้รถใช้ถนนนะคะ ในบทความนี้ฝ้ายจะแน่นรวบรวมเครื่องหมายที่พบกันบ่อยตามท้องถนน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

Screen Shot 2018-06-07 at 10.58.09 AM
Screen Shot 2018-06-07 at 10.58.23 AM

คำศัพท์ป้ายแนะนำทาง

END 25 MILE ZONE หมดเขตความเร็ว 25 ไมล์

NO STOPPING ANY TIME ห้ามหยุดเด็ดขาด

TRUCK ROUTE เขตรถบรรทุก

NO PED CROSSING ห้ามข้ามถนน

TURNOUT 1/4, MILE มีทางหลบอีก 1/4 ไมล์

COMMERCIAL VEHICLES OVER 5 TONS PHOHIBITED รถบรรทุกสินค้าหนักเกิน 5 ตันไม่สมควรผ่าน

MAXIMUM SPEED 55 ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 55 ไมล์

NO PARKING ANY TIME ห้ามจอดเด็ดขาด

SPEED CHECKED BY RADAR ตรวจจับความเร็วด้วยเรดาร์

$ 1000 FINE FOR LITTERING ปรับ 1000 เหรียญถ้าทิ้งเศษขยะ

NO BICYCLES ห้ามรถจักรยาน

TWO WAY TRAFFIC AHEAD การจราจรเปลี่ยนเป็นสวนทางข้างหน้า

DO NOT PASS ห้ามแซง

SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT ถ้าขับรถช้าให้ชิดทางขวา

NO RIGHT TURN ห้ามเลี้ยวขวา

NO FISHING FROM BRIDGE ห้ามตกปลาบนสะพาน

PARK OFF PAVEMENT ห้ามจอดข้างถนน

EMERGENCY PARKING ONLY เฉพาะจอดฉุกเฉิน

PARK PARALLEL ให้จอดรถขนานกัน

PASSING LANE AHEAD มีทางให้รถแซงได้ข้างหน้า

BEGIN FREEWAY เริ่มต้นทางด่วน(ฟรีเวย์)

PASS WITH CARE ให้ระวังตอนแซง

USE CROSSWALK ใช้ทางสำหรับข้ามถนน

3-WAY SIGNAL สัญญาณไฟสามแยก

RIGHT TURN ONLY เลี้ยวขวาเท่านั้น

LEFT TURN ONLY เลี้ยวซ้ายเท่านั้น

NO TURNS ห้ามเลี้ยว

RIGHT LANE MUST TURN RIGHT รถทางขวาต้องเลี้ยวขวา

คำอื่นๆที่ใช้สำหรับการแนะนำทาง

HISTORICAL LANDMARK สถานที่ทางประวัติศาสตร์

ELEVATION 300 FT ระดับความสูง 3000 ฟุต

TEMPORARY ชั่วคราว

PHONE 1/4 MILE อีก1/4 ไมล์มีโทรศัพท์

NORTH ทางเหนือ

WEST ทางตะวันตก

SOUTH ทางใต้

EAST ทางตะวันออก

HOSPITAL โรงพยาบาล

NEXT SERVICE 22 MILES อีก 22 มายจะถึงสถานีบริการ

REST AREA เขตหยุดพัก

BUSINESS ย่านธุรกิจ

SCENIC ROUTE เขตชมวิว

คำอื่นๆที่ใช้กับการเตือนต่างๆ

ROAD NARROWS ถนนแคบลง

PAVEMENT ENDS สุดทางถนนเรียบ

NARROW BRDIGE สะพานแคบ

END สุดทาง

DIVIDED HIGHWAY เกาะกลางแยกถนนหลวง

PED XING เขตคนข้ามถนน

CROSS TRAFFIC AHEAD มีถนนตัดข้างหน้า

NO OUTLET ไม่มีทางออก

SLIPPERY WHEN WET ถนนลื่นเมื่อเปียก

LANE ENDS MERGE LEFT ทางตันต้องเปลี่ยนมาทางซ้าย

HILL ทางขึ้นเขา

FLOODED น้ำท่วม

EXIT 30 M.P.H. ทางออกขับไม่เกิน 30 ไมล์ต่อชั่วโมง

SLIDE AREA เขตพื้นที่ลาดเอียง

RAMP 30 M.P.H. ทางขึ้นลงฟรีเวย์ไม่เกิน 30 ไมล์ต่อชั่วโมง

BIKE XING เขตรถจักรยาน

ICY ถนนลื่นเมื่อถนนจับเป็นน้ำแข็ง

BUMP ทางไม่เรียบ

SLOW TRUCKS รถบรรทุกขับช้าๆ

ROUGH ROAD ถนนขรุขระ

NOT A THROUGH STREET ทางตัน

SCHOOL โรงเรียน

ONE LANE BRIDGE สะพานข้ามทางเดียว

DEER AREA เขตกวาง

คำที่ใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมถนน

DETOUR AHEAD ทางอ้อมข้างหน้า

ROAD CLOSED ถนนปิด

FRESH OIL ผิวถนนมีน้ำมันจับ

LOOSE GRAVEL ถนนโรยกรวด

LEFT LANE CLOSED AHEAD ข้างหน้าถนนด้านซ้ายปิด

PREPARE TO STOP เตรียมตัวหยุด

SLOW ขับช้าๆ

END DETOUR สุดทางอ้อม

ROAD MACHINERY AHEAD อุปกรณ์ซ่อมถนนอยู่ข้างหน้า

END ROAD WORK สิ้นสุดเขตซ่อมถนน

SHOULDER WORK AHEAD ซ่อมไหล่ทางอยู่ข้างหน้า

FLAGMAN AHEAD คนให้สัญญาณรถอยู่ข้างหน้า

LOW SHOULDER ข้างทาง(ไหล่ทาง)ถนนลากต่ำ

SLIDE AHEAD มีทางลาดข้างหน้า

ONE LANE ROAD AHEAD ทางร่วมรถข้างหน้า

ROAD WORK AHEAD เขตก่อสร้างข้างหน้า

END CONSTRUCTION หมดเขตก่อสร้าง

USE NEXT EXIT ใช้ทางออกข้างหน้า

เนื้อหาเพิ่มเติมที่เพื่อนๆสามารถเปิดอ่านได้ผ่านทางคู่มือการสอบใบขับขี่ภาษาไทยจากทาง DMV p. 24-25

ขอบคุณเนื้อหาจาก – http://www.dmv.ca.gov

3 comments

  1. ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลดีๆ เพิ่งมาเจอภาษาไทยหลังจากวันนี้ไปสอบมาเป็นภาษาอังกฤษ สรุปตอบผิดไป 7 ข้อ
    งวดหน้าขอสอบใหม่กับภาษาไทยค่ะ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: